lunedì, Maggio 27, 2024
HomeLifestyleFrasi calabresi: le 100 più belle (aforismi, citazioni, dediche)

Frasi calabresi: le 100 più belle (aforismi, citazioni, dediche)

La Calabria è una bellissima regione del Sud Italia, meta di tantissimi turisti italiani e non. Oltre a scoprirla visitandola, possiamo avere un assaggio della sua cultura attraverso le frasi calabresi. Ecco allora che abbiamo raccolto per voi le più belle frasi calabresi in dialetto frasi in calabrese da leggere tutte!

Frasi calabresi

Iniziamo la raccolta di frasi calabresi con una sfilza di modi di dire calabresi che fanno parte della tradizione popolare. Le conoscevate?

 1. A jumi cittu un ji a piscà.
 2. Amaru a chini mora.
 3. Cu amici e cu parenti no cattari e non vindiri nenti.
 4. Quandu a tavula è conzata, cu no mangia perdi a spisa.
 5. Bona maritata, senza donna e canata.
 6. Cumpra caru, ca stai ‘mparu.
 7. Oni testa è nu tribunali.
 8. Diciami a chine si figliu, e ti dicu chine si.
 9. U saziu nu’ canusci u dijunu.
 10. Amara chira casa cu l’erva a ru scalune.
 11. Megghiu pani e cipudda o to paisi, chi nu palazzu a mmenzu e missinisi.
 12. Spagnati du riccu mpovirutu e du poviru arriccutu.
 13. ‘A trigghia no ‘a mangia cu’ ‘a pigghia.
 14. U gobbu a menzu a via non si guardava u imbu c’avia.
 15. Amaru cu u porcu no ‘mmazza, a li travi soi non mpicca sarzizza.
 16. Cu patri e cu patruni nun hai mai raggjiuni.
 17. Belli e brutti, a morte s’i ‘ngliutta.
 18. I sordi fannu u siveni a vista puru i lorbi.
 19. Amaru cu u porcu no ‘mmazza, a li travi soi non attacca sazizza.
 20. ‘A zagarella pe llu culuri, ‘a scumma chi frie pe’ lla furtizza, ‘u a panna ‘e ll’uoggliu pe llu sapure.
 21. Amicu de ‘u bon tiempu, se muta cu ru vientu.
 22. L’amura cumìncia ccu u càntu e finìscia ccu u chìantu.
 23. Acqua, cunsigghi e sali, a cu na ‘ndumanda, non ci dari.
 24. Vai ‘chi megghiu toi e facci i spisi.
 25. Cu zappa mbivi all’acqua, cu futti mbivi a gutti.
 26. Cu sparta pija a megghju parta.
 27. Megghju aviri a chi fari cu centu briganti, ca cu nu stortu gnuranti.
 28. Amaru chi ha de dare e chi ha d’avire.
 29. Cu “no” ti spicci, cu “si” t’impicci.
 30. A carne supra l’uossu bella pare.
 31. Abitu ‘un fa monacu e chirica ‘un fa prievite.
 32. Ah chimmu ti criscia a ierba ‘nta casa.
 33. Acqua passata ‘un macina mulinu.
 34. Acqua, fuacu e pane ‘un se neganu mancu a ri cani.
 35. Agiallu va duve truva granu.
 36. Cu joca sulu non si ‘ncazza mai.
 37. Cu ‘ndeppi focu campau, cu ‘ndeppi pani moriu.
 38. A jumi cittu un ji a piscà
 39. Amaru u picciulu chi vacia ncio’randa
 40. A ru cavallu jestimatu luce ru pilu.

Proverbi calabresi

Andiamo avanti con i più famosi detti calabresi che sono entrati a pieno titolo nel linguaggio corrente e che, come tutti i proverbi, racchiudono perle di saggezza:

 1. A Santu Martinu si iaprunu i butti e si prova lu vinu. 
 2. A strata longa rumpe ‘u carru 
 3. A vogghia mu ndi fai ricci e cannola, ca u santu ch’è de marmuru non suda. 
 4. A zirra d’a sira stipala pe ra matina. 
 5. Canjanu i sonaturi, ma ‘a musica è sempre ‘a stessa. 
 6. Chine tene robba, ha parianti. 
 7. Chiru chi fazzu eu, facia u ciucciu meu. 
 8. Chi sta dintru o te ‘ncorna o te scorna. 
 9. Chi te vo bene te fa ciangere, chi te vo male te fa ridere. 
 10. Chiù allisciu u gattu, chiù arrizza u pilu. 
 11. Chi va a ru mulinu, se ‘mparina. 
 12. Sulu chi fa sbagghja 
 13. Criscianu l’anni e criscianu i malanni 
 14. De matina l’acqua è medicina. 
 15. Fatica de notte, vrigogna de juarnu. 
 16. Figli picciuli, guai picciuli; figli granni, guai granni. 
 17. De vennari e de luni cumu ‘ncigna scura. 
 18. Dulure de mole, dulure de core.
 19. È miagliu n’amicu ca centu ducati. 
 20. Fai chiddu chi dìcu iu ma nò chìddu chi fazzu iu. 
 21. Fimmina chi ride e gallina chi canta, ‘un ce tenire speranza 
 22. Fimmina de ghiesa, diavulu de casa. 
 23. Fravica e liti, provati ca viditi. 
 24. Gesù Cristu manda u pani a cui no ndavi i denti. 
 25. Hai mu pati, mu ‘mpari. 
 26. I megliu parianti su’ ri dianti 
 27. I sordi puatu fare l’ùamu riccu, no signore 
 28. Jennàru sìccu, massàru rìccu. 
 29. L’acqua vulla e ‘u porcu è alla muntagna. 
 30. Quandu a doghia, quandu a pipita, a gadineda mia è sempa malata. 
 31. Rutta pe’ rutta, ruppimula tutta!
 32. Fimmana senz’arduri è comu rosa senza hiavru.
 33. Cu mangia cu ddu ganghi, prestu s’affuca.
 34. L’amuri è comu l’acqua: in calata va in chianata no.
 35. Chine campa sperannu, affrittu more.
 36. Chi pocu tene, caru ‘u tene.
 37. Cu non m’boli mi sciorba
 38. Chi se leva ru matinu abbusca nu carinu.
 39. Cu’ va ‘nda l’avvucatu, perdi l’urtimu ducatu.
 40. Acquazzina ‘un inchie puzzu.
 41. Cu pucu si vivi e cu nenti si mori.
 42. Maru cu sta ‘mpisu all’amuri, na vota nasci e natri centu mori.
 43. Si a fatica era bona, l’ordinava u medicu.
 44. Cu pecura si faci, u lupu sa mangia.
 45. Si mangia ‘u pisci cu si bagna ‘u culu.
 46. N’ta tavula e n’to tavulinu si canusci u cittadinu.
 47. Chini chianta patati, coglia patati.
 48. Quandu u diavulu t’accarizza, l’anima voli.
 49. Cu voli u schecchu mi su ‘ccatta.
 50. A vogghia mu ndi fai ricci e cannola, ca u santu ch’è de marmuru non suda.
 51. ‘Nt’ogni mandria c’è na pecura rugnusa.
 52. A vurpe quannu ‘un junge all’uva dice ch’è amara.
 53. Amaru u picciulu chi vacia ncio’randa.
 54. Cu mangia e non mbita, non mi campa mi si marita.
 55. Porci e figghijoli cumu i ‘mpari i trovi.
 56. Cu ndavi muccia, cu non havi mustra.
 57. Chi te vo bene te fa ciangere chi te vo male te fa ridere.
 58. ‘Cu non poti mangiari i carni si mbivi u brudu.
 59. Bisognusi, presuntusi.

Barzellette calabresi

Per concludere, alcune frasi calabresi divertenti che troviamo nelle barzellette calabresi, o meglio, nelle barzellette sui calabresi create dai calabresi stessi!

 1. Perché i calabresi si fanno crescere i baffi? Per assomigliare alle loro mamme!
 2. Un calabrese emigra e dopo due mesi chiama casa e dice al padre costruiscimi un garage perché ho comprato una fiat cinquecento. Dopo altri due mesi ritelefona chiedendogli di allargare il garage perché ha comprato una macchina più grande. Arriva il ferragosto e l’emigrante torna a casa per ferie ma appena bussa alla porta il padre gli chiede con che mezzo è arrivato lui risponde con il treno ed il padre allarmato e adesso dove lo mettiamo?!!

 3. Un leghista si lamenta: “Il nord è pieno di meridionali. Non se ne può più! Pensa che nel mio condominio ci sono un napoletano, un siciliano, un pugliese, un sardo e un calabrese!”. “e cosa vuoi di più dalla vita?”. “Un Lucano!”.

 4. Un calabrese va in ospedale per fare le analisi. L’infermiere prende confidenza con il paziente: “allora, compare, due minuti e abbiamo finito, va bene!?”. Al primo tentativo l’infermiere non prende la vena e dice: “compare, però dovete stare fermo, se no vi fate male!”. Al secondo tentativo l’infermiere risbaglia e ripete: “compare, vi ho detto che se non state fermo non prendo la vena!”. Al terzo tentativo, stessa storia, l’infermiere continua a sbagliare, non dice nulla ma fa capire con lo sguardo al paziente di essersi indispettito e mentre riparte per il quarto tentativo il paziente gli ferma la mano e dice: “collè, collè! Ma voi lu sapite che io e voi facciamo lu stesso mestiere?!?” e l’infermiere tutto felice risponde: “aaah…e quindi compà, anche voi fate l’infermiere?!?” e lui: “no compà, facciu lu scarparu!!!”
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments